Sloppenwijk Mzamom’Hle

Mzamom’Hle is de Gonubie township, nabij Oost Londen in Zuid-Afrika en heeft ongeveer 40.000 inwoners, waaronder 60% kinderen. Sinds het jaar 2000 heeft de Zuid-Afrikaanse regering 1500 kleine huizen laten bouwen die werden gegeven aan geregistreerde inwoners van de wijk.  De meeste mensen wonen nog in hutjes gemaakt van afvalmateriaal. De sloppenwijk groeit snel doordat mensen naar deze wijk trekken in de hoop werk te vinden. Deze groei is ongecontroleerd en er zijn veel werkzoekenden. De Township heeft een school waar onderwijs wordt gegeven t/m groep 12 (vergelijkbaar met klas 4 van het voortgezet onderwijs in Nederland). De school is overvol. Een lokale kliniek levert Eerste Hulp Zorg. Veel kinderen groeien op onder moeilijke omstandigheden zoals gescheiden ouders, sterfte van ouders, alcohol en drugsgebruik, onzedelijkheid, geweld en armoede. Ook wonen de mensen erg dicht op elkaar en is er weinig persoonlijke ruimte. Om als kind daar op te groeien kun je weinig bescherming verwachten van het zien en mee maken van situaties zoals hierboven vermeld.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)