Jaarverslag 2022

STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS    JAARVERSLAG 2022

Stichting Jesus the Rock Missions ondersteunt en begeleidt het werk van de familie van der Heide (Wiebe, Simone en hun dochter Lisa) sinds 2006  in Zuid Afrika in de Township Mzamom’Hle, Gonubie nabij East London, aan de zuidoost kust van de provincie Eastern Cape in Zuid Afrika.

Het Bestuur

Het bestuur  vergaderde 3 keer in Dedemsvaart waarbij Wiebe en Simone vanuit Zuid-Afrika on-line aanwezig waren.

Er werden dit jaar twee nieuwsbrieven verstuurd.

De Familie Van der Heide

Als gezin hebben Wiebe, Simone en Lisa intensieve tijden meegemaakt aan het begin van het jaar. Lisa ging studeren en een Universiteits keuze moest worden gemaakt waarna eveneens woonruimte voor haar moest worden gezocht. In februari verhuisde Lisa naar Port Elizabeth voor haar studies. Grote veranderingen voor hen als gezin.  

Reguliere Activiteiten

De meisjesgroep is om verschillende redenen tijdelijk gestopt. Simone wilde zich bezinnen, hoe verder, ook nu Lisa uit het huis is. Verder heeft ze steeds meer een onveilig gevoel gehad om alleen in de sloppenwijk te zijn wanneer ze de meisjes ophaalt en weer thuis brengt.

De overige reguliere activiteiten hebben verder goed kunnen plaatsvinden. Elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers en de activiteiten waren als volgt:

Maandagmiddag:                             

Meisjes van 7-13 jaar. Geen activiteiten in 2022

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:   

Sportactiviteiten onder leiding van Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit een hogere leeftijdsgroep. Alle programma’s werden gevolgd door bijbellezing en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/12, 13/14 en 15/17.

Weekenden:                                     

Om de 3 weken, met uitzondering van schoolvakanties, werd een groep van 14-16 kinderen uitgenodigd voor een verblijf bij het jeugdcentrum op de boerderij van vrijdag middag t/m zondag ochtend.De leeftijd van zo’n groep is tussen de 10 en 17 jaar. Als groepsleiders worden 2 verantwoordelijke jongeren van de oudste groep aangewezen. Dit jaar hadden we regelmatig te maken met veel regen tijdens het weekend. Tijdens 2 van deze regenweekenden zijn we met de kinderen een dagje uit geweest om ze positief bezig te houden.  Verder werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen bezig gehouden met dierverzorging en onderhoud van de  groentetuin. Ook is er ruimte voor vrije tijd en gezellige spelletjes. Eveneens werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 11 weekenden, 152 kinderen geweest en sommigen van hen meer dan 1 keer. Het aantal weekenden is minder dan andere jaren i.v.m. een late start door bovengenoemde familie omstandigheden en door andere programma’s die plaatsvonden tijdens een weekend. De kinderen hebben van de dagen genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en/of Simone.

Bijzondere Activiteiten

In Juni namen 21 jongens deel aan een “5-a-side” voetbaltoernooi georganiseerd door de Gonubie Sports Club. Zes van de jongens wonnen prijzen in een “lucky draw”  en we konden hen naar sportwinkels in Oost London mee nemen waar ze gratis winkelen konden voor een bepaald bedrag. In september werden we uitgenodigd door een school om deel te nemen aan een voetbaltoernooi voor jong volwassenen. Hier zijn we heen gegaan met een groep jongelui die als kind deel uitmaakten van JTRM.

Gedurende het jaar zijn verschillende gezinnen geholpen met voedselpakketten. Aan het eind van het jaar hebben we een grootmoeder bouwmateriaal kunnen brengen zodat zij haar woning kan uitbreiden. Twee kinderen die deel uitmaken van de programma’s kunnen hierdoor bij haar wonen i.p.v. bij de moeder die een alcohol probleem heeft en daardoor geen verantwoording voor de kinderen neemt.

25 November hebben we het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van Father Heart Ministries in Gonubie. Dit jaar hadden we een entertainer uitgenodigd, een “Party Magician” die begon met het uileggen dat het geen magic is what hij doet maar ons met slimme trucjes voor de gek houdt. Verder hebben enkele kinderen en jongeren een zang- of dans uitvoering gedaan. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s gekeken van dit jaar en de winnende voetbalteams van onderlinge wedstrijden ontvingen een medaille. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het spel bingo en het zingen van enkele liederen/gezangen die de kinderen hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd gezongen door Lisa. Elk kind kreeg een pakketje met presentjes en praktische dingen mee naar huis. Er waren 75 kinderen/jongeren aanwezig, wat minder dan andere jaren omdat er dit keer geen meisjes bij waren. De kinderen gedroegen zich prachtig en zo was het een mooie afronding van het jaar.

2022 Algemeen

Over het algemeen is 2022 een jaar geweest met verschillende uitdagingen. Programma’s hebben toch goed kunnen plaatsvinden. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en hun leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonomgeving bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw, interieur en terrein. De programma’s en andere activiteiten hebben een positieve invloed gehad op de gemeenschap van de sloppenwijk Mzamom’Hle.

Ondersteuning van de Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) van Gonubie ondersteunt ons zoveel mogelijk in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouw. Verder hebben we dit jaar voor de tweede keer ook gebruik kunnen maken van het gebouw van Father Heart Ministries. Een mevrouw van de NGK verzorgde eens in de week het brood voor één van de groepen wat ze al vele jaren doet.

De totale lokale financiele giften (Zuid-Afrika) waren R 50.792,- (€ 3009,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Ondersteuning van uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk

Met dankbaarheid wordt terug gekeken naar de geweldige ondersteuning vanuit deze landen wat al zoveel jaren plaatsvindt. Vele nederlandse families en enkele kerken ondersteunen het werk financieel. Eén Oostenrijkse familie stuurt al vele jaren een financiële gift en eveneens een Oostenrijkse kerk heeft dit jaar het werk financieel ondersteund en een Duitse leraar organiseert af en toe een actie ter ondersteuning van het werk van JTRM.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Onze dank gaat uit naar ieder persoon en naar God die dit werk mogelijk maken.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Het fiancieele overzicht vindt u op de volgende pagina.

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions, 2022.

Beginsaldo 01/01/2022€ 32.509 KOSTENVERDELING 
Inkomsten€ 34.223 Projecten€ 33.856
Totaal€ 66.732 Communicatie / Administratie€  515
   Transport / Vervoer€ 2.090
Uitgaven€ 38.340 Onderhoud Gebouwen/Terrein€ 1.879
   
Eindsaldo 31/12/2022€ 28.392  Totaal€ 38.340

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)