Jaarverslag 2023

STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS    JAARVERSLAG 2022

Stichting Jesus the Rock Missions ondersteunt en begeleidt het werk van de familie van der Heide (Wiebe, Simone en hun dochter Lisa) sinds 2006  in Zuid Afrika in de Township Mzamom’Hle, Gonubie nabij East London, aan de zuidoost kust van de provincie Eastern Cape in Zuid Afrika.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 3 keer in Dedemsvaart waarbij Wiebe en Simone vanuit Zuid-Afrika on-line aanwezig waren. Tijdens Wiebe’s familiebezoek aan Nederland in december kwam het bestuur samen in Dedemsvaart voor een maaltijd en een tijd van overdenking en bezinning. Reini van Eck (bestuurslid) en haar echtgenoot Henk en hun zoon Frank zijn bij Wiebe en Simone op bezoek geweest. Het was mooi voor hen om het werk nogmaals persoonlijk mee te maken. Wat voor Reini duidelijk zichtbaar werd was de broederlijk omgang van de kinderen onderling tijdens een weekend in het Jeugdcentrum op de boerderij.

Er werden dit jaar twee nieuwsbrieven verstuurd.

Reguliere Activiteiten

De meisjesgroep is om verschillende redenen gestopt. Simone heeft steeds meer een onveilig gevoel gehad om alleen in de sloppenwijk te zijn wanneer ze de meisjes ophaalt en weer thuis brengt. Ze heeft nu ook meer energie en enthousiasme om Wiebe met zijn activiteiten te ondersteunen en om programmas te maken en uit te voeren voor de weekenden wanneer de kinderen op de boerderij zijn.

De overige reguliere activiteiten hebben verder goed kunnen plaatsvinden. Elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers en de activiteiten waren als volgt:

Maandagmiddag:                             

In plaats van de meisjes is in maart begonnen met een groep jongens van 8/9 jarigen met een zelfde programma als met de groepen van dinsdag t/m donderdag.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:   

Sportactiviteiten onder leiding van Wiebe, met assistentie van jongens uit een hogere leeftijdsgroep. Alle programma’s werden gevolgd door bijbellezing en bezinning en een eenvoudige maaltijd van brood en drinken. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 10/12, 13/14 en 15/17. 

Weekenden:                                     

Om de 3 weken, met uitzondering van schoolvakanties, werd een groep van 14-16 kinderen uitgenodigd voor een verblijf bij het jeugdcentrum op de boerderij van vrijdag middag t/m zondag ochtend. De leeftijd van zo’n groep is tussen de 10 en 17 jaar. Als groepsleiders werden 2 verantwoordelijke jongeren gevraagd die eerder deel uitnamen aan de programmas maar nu te oud daarvoor waren geworden. Ook dit jaar hadden we voor het tweede achter op één volgende jaar regelmatig te maken met veel regen tijdens het weekend. Tijdens 2 van deze regenweekenden zijn we met de kinderen een dagje uit geweest om ze positief bezig te houden.  Verder werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen bezig gehouden met dierverzorging en onderhoud van de groentetuin. Ook is er ruimte voor vrije tijd en gezellige spelletjes. Eveneens werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 14 weekenden, 189 kinderen geweest en sommigen van hen meer dan 1 keer. De kinderen hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen. 

Onze Coach voor de 15-17 jarigen die al 15 jaar deel uit maakt van onze programmas en in de sloppenwijk woont heeft regelmatig voetbalwedstrijden georganiseerd voor alle 4 leeftijdsgroepen. Deze wedstrijden vinden plaats in de sloppenwijk en hij doet dit totaal vrijwillig. 

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en/of Simone.

Bijzondere Activiteiten

Gedurende het jaar zijn verschillende gezinnen geholpen met voedselpakketten van de winkel of uit de groentetuin. 

Eén jongen is naar de dokter gebracht die al jaren met een beeninfectie rond liep en nu wacht op een operatie in het ziekenhuis wat al 2 keer is uitgesteld door dat er geen bed beschikbaar was en 1 keer door het niet aanwezig zijn van de benodigde pin.

Verder is een jonge man geholpen met dakplaaten voor een nieuw huisje wat hij aan het bouwen is. Deze persoon is vanaf zijn kinder jaren al goed bekend en maakt altijd een plan voor elke situatie. Vast werk vinden lukt hem niet. Van al zijn kleine baantjes heeft hij gespaard en een mooi huisje gebouwd. Het dak was voor hem een grote bemoediging waarin hij God’s goedheid zag.

25 November hebben we het jaarafsluiting feest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van Father Heart Ministries in Gonubie. Enkele kinderen en jongeren hebben een zang- of dans uitvoering gedaan. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s gekeken van dit jaar en de winnende voetbalteams van onderlinge wedstrijden ontvingen een medaille. Voor het eerst hebben we een ‘test’ gedaan over de bijbelstudies van dit jaar wat werd gezien als een goede uitdaging.  Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het spel bingo en het zingen van enkele liederen/gezangen die de kinderen hebben geleerd bij het jeugdcentrum. Elk kind kreeg een pakketje met presentjes en praktische dingen mee naar huis. Er waren 106 kinderen/jongeren aanwezig. De kinderen gedroegen zich prachtig en zo was het een mooie afronding van het jaar. Lisa was er voor het eerst niet bij omdat ze nog in haar studie woonplaats was.

Een Bijbel met een persoonlijke foto zijn aan hen gegeven die de programmas verlaten i.v.m. het bereiken van de 18-de levensjaar.

Ondersteuning van de Gonubie / Oost Londen Samenleving

Het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Gonubie hebben we dit jaar niet gebruikt omdat Simone het niet meer nodig heeft voor de meisjes programmas. Verder hebben we voor het jaarafsluitingsfeest voor het derde jaar  het gebouw mogen gebruiken van Father Heart Ministries. Dit gebouw is dichter bij de sloppenwijk, de kinderen kunnen lopend komen en gaan waardoor wij geen transport hoeven te regelen. Een mevrouw van de NGK verzorgde eens in de week het brood voor één van de groepen wat ze al vele jaren doet. Verder zijn er altijd mensen hulp aanbieden wanneer nodig en mogelijk, met name voor kado artikelen en het inpakken ervan voor het jaarafsluitingsfeest.

De totale lokale financiele giften (Zuid-Afrika) waren R 89 729,- (€ 4 590,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Ondersteuning van uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk

Met dankbaarheid wordt terug gekeken naar de geweldige ondersteuning vanuit deze landen wat al zoveel jaren plaatsvindt. Vele Nederlandse families en enkele kerken ondersteunen het werk financieel. Eén Oostenrijkse familie stuurt al vele jaren een financiële gift en eveneens een Oostenrijkse kerk heeft dit jaar het werk financieel ondersteund en een Duitse leraar organiseert af en toe een actie ter ondersteuning van het werk van JTRM.

2023 Algemeen

Over het algemeen is 2023 een jaar geweest met zijn eigen uitdagingen. Programma’s hebben goed kunnen plaatsvinden. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en hun leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonomgeving bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw, interieur en terrein. De programma’s en andere activiteiten hebben een positieve invloed gehad op de gemeenschap van de sloppenwijk Mzamom’Hle.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Onze dank gaat uit naar ieder persoon en naar God die dit werk mogelijk maken.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Het Financieel overzicht vindt u hieronder.

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)