“Stichting Jesus the Rock Missions”

c
Click here to view this site in English

In maart 2006 hebben Wiebe en Simone van der Heide, samen met een aantal bestuursleden “Stichting Jesus the Rock Missions” opgericht. Zij werken vanuit deze Stichting in een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid-Afrika.
Het doel van de Stichting is door naastenliefde Gods liefde te delen met kinderen en jongeren en hun leefomgeving.  Hierbij geven wij aandacht aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. Wij stimuleren de leefgemeenschap om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Een plaats te bieden waar kinderen zich veilig voelen en door wederzijds vertrouwen de mogelijkheid hebben om relaties op te bouwen.  
  • Het verstrekken van de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding.
  • Te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en geestelijke vaardigheden door middel van onderwijs, het
    lezen van boeken, sport en spel, zingen en culturele activiteiten.
    Het bieden van 24-uurs opvang aan diegenen die, al dan niet tijdelijk, geen veilige thuissituatie hebben.
  • Het doen van alles wat verder noodzakelijk zal zijn om het doel te bereiken.

Financiëring
De Stichting wordt gefinacieerd door donaties al hoe wel de Stichting en zijn bestuursleden zich niet betrekken bij fondswerving. Er is gekozen om volledig op God te vertrouwen voor alles wat nodig is en dit in gebed bij Hem te brengen. Dit vertrouwen is niet beschaamd voor meer dan 20 jaar!!