Jesus the Rock Missions

“STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS”

c
Click here to view this site in English

In maart 2006 hebben Wiebe en Simone van der Heide, samen met een aantal bestuursleden “Stichting Jesus the Rock Missions” opgericht. Zij werken vanuit deze Stichting onder de mensen van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid-Afrika.
Het doel van de Stichting is als volgt: door naastenliefde Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Een plaats te bieden waar kinderen zich door Gods liefde veilig voelen en waar de kinderen door wederzijds vertrouwen de mogelijkheid hebben om relaties op te bouwen.
  • Het verstrekken van de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding.
  • Te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en geestelijke vaardigheden door middel van activiteiten zoals onderwijs, het lezen van boeken, sport en spel, zang en culturele activiteiten.
  • Het bieden van 24-uurs opvang aan diegenen die, al dan niet tijdelijk, geen veilige thuissituatie hebben om te wonen en te leven.
  • Het doen van alles wat verder noodzakelijk zal zijn om het doel te bereiken.

De Stichting ontvangt fondsen door donaties. Hiervoor vertrouwen wij geheel op God. Alle noden worden in gebed aan Hem voorgelegd. Fondswerving wordt niet gedaan door de Stichting of door haar bestuursleden.

[:en]In March 2006, Wiebe and Simone van der Heide, together with a number of board members founded the “Jesus the Rock Missions Foundation” in Holland, an NPO similar to the South African Section 21 Company. Their aim is to work amongst the residents of a Township near East London, South Africa with the Foundation as a base.

The object of the Foundation is as follows: sharing God’s love with children and youth and their living environment while working in a holistic manner; giving attention to the physical, the psychological, the social and the spiritual well-being. The community shall be stimulated to be added to this endeavor.

The Foundation shall realize its object by:

  1. •Providing a location where children shall feel safe through God’s love and where relationships shall be built through trust.
  2. •Distributing the first necessities of living, such as food and clothing.
  3. •To support the development of spiritual and social skills through education, reading of books, sports, singing and attending social and cultural events.
  4. •Providing a home for those children who do not have a safe home situation.
  5. •Taking all other action as may be necessary to the achievement of its object.

The Foundation is funded by donations; although the Foundation and any of its board members are not involved in fundraising.

We solemnly trust God for meeting all our needs.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)