Beleidsplan

BELEIDSPLAN “STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS”

Opgesteld door het bestuur, d.d. december 2013 (en herzien d.d. december 2019)

Het doel van de Stichting is om de liefde van God met de mensen van de sloppenwijk Mzamom’Hle te delen. Om de ouders van kinderen te bemoedigen en hen bij te staan in het opvoeden van hun kinderen.

Dit wordt bereikt door wekelijkse activiteiten met groepen kinderen te doen en door de ouders te bezoeken. Tijdens deze activiteiten wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de activiteiten.

Aan het eind van het jaar 2012 heeft de Stichting de beschikking gekregen over een gedeelte van een boerderij, groot 2 hectare d.m.v. een 99 jarig huurcontract.  Hier vindt weekendzorg plaats. 

Weekendzorg

14-15 Kinderen bezoeken de boerderij eens in de twee weken. De kinderen worden geselecteerd uit de groepen waarmee op door de weekse dagen wordt gewerkt. Tijdens de weekenden zijn de kinderen actief betrokken bij allerlei voorkomende bezigheden zoals huishoudelijk werk, verbouwen van groente,  tuinieren, dierverzorging, onderwijs enz.  Hiernaast is er ruimte voor ontspanning.

Deze opvang vindt plaats in overleg met de ouders/verzorgers.

Er is een gedachte is om de opvang capaciteit naar meerdere kinderen uit te breiden.

Financiën

Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de Stichting afhankelijk van giften. Er wordt bekendheid gegeven aan dit werk o.a. door  2 x per jaar een Nieuwsbrief rond te zenden,   door getuigenissen van betrokkenen en door de website.  

De Stichting vertrouwt in al deze dingen dat God zal geven wat nodig is.

Het beloningsbeleid

De stichting werkt met mensen die zich op vrijwillige basis inzetten om het doel van de stichting te bewerkstelligen. Gemaakte onkosten  en/of eventuele vergoedingen kunnen na declaratie en goedkeuring van het bestuur worden vergoed. Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun taken als bestuurder. Full time vrijwilligers die de taken uitvoeren die betrekking hebben tot het verwerkelijken van de doelstelling van de Stichting kunnen een levensonderhoudvergoeding ontvangen, dit in overleg met het bestuur.

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)