Huidige activiteiten

   Van maandag t/m donderdag is er na schooltijd een programma. Jongens van 7 t/m 17 jaar en meisjes van 6 t/m13 jaar zijn verdeeld over 4 groepen, elke groep heeft een maximum van 25 deelnemers. De jongens gaan naar het sportveld van Gonubie voor sportactiviteiten, bespreken een sociaal-christelijk onderwerp en nuttigen een eenvoudige maaltijd. Met de meisjes worden verschillende leerzame acti
viteiten gedaan. Af en toe worden speciale uitstapjes en programma’s  georganiseerd. Eens in de twee weken verblijft een groep van 14 kinderen een weekend bij ons op de boerderij. Tijdens deze weekenden worden ze bezig gehouden met alle mogelijjke activiteiten zoals dierverzorging, groentetuin onderhoud, eten koken, onderwijs, teambuilding activiteiten en veel vrije tijd. Jeugd die deel uitmaken van de oudste group en verantwoordelijkheids gevoel hebben worden ingeschakeld bij alle activiteiten als leiders. Verder zijn er nauwe contacten met de ouders van de kinderen en andere inwoners. Waar mogelijk wordt er hulp geboden. Zo komt het voor dat zieken  worden geholpen om bij de dokter of het ziekenhuis te komen. Ook worden donaties van kleding, voedsel, bouwmaterialen en dergelijke uitgedeeld. Elk jaar wordt afgesloten met het een groot feest waar alle kinderen naar worden uitgenodig die trouw hebben deel genomen aan de programmas van dat jaar. Het gaat altijd om ongeveer 100 kinderen/jongeren. Veel anderen zijn betrokken bij deze jaarafsluitingsfeesten zoals de lokale boodschappenwinkel, de Spar, die het eten verzorgd, een kerk die hun gebouw beschikbaar stelt, mensen die helpen met het transport en meestal ook wel mensen die graag een bijdrage leveren aan het kado wat elk kind mee naar huis neemt.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)