Jaarverslag 2020

STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS   

De Stichting Jesus the Rock Missions ondersteunt en begeleidt het werk van de familie van der Heide (Wiebe, Simone en hun dochter Lisa) sinds 2006  in Zuid Afrika in de Township Mzamom’Hle, Gonubie nabij East London, aan de zuidoost kust van de provincie Eastern Cape in Zuid Afrika.

Het bestuur in Nederland vergaderde 1 keer fysiek in Dedemsvaart waarbij Wiebe en Simone vanuit Zuid-Afrika on-line aanwezig waren. Daarna kwamen de beperkingen i.v.m. het coronavirus en zijn er 8 digitale vergaderingen gehouden gedurende de loop van het jaar.

In februari mochten we Auke Bergsma verwelkomen als nieuw bestuurslid. Auke nam de functie van vice-voorzitter over van Reini van Eck. Reini had deze functie  vanaf 2006 en blijft aan als bestuurslid zonder speciale functie.

Op 2 juni overleed onze penningmeester, Henk Lunshof. Met veel dankbaarheid keken wij terug naar de periode vanaf 2016 waarin Henk Lunshof veel heeft betekend voor het werk van de Stichting. Auke Bergsma heeft de taken van penningmeester overgenomen en zal dit blijven doen totdat deze vacature wordt ingevuld.

Er werden dit jaar drie nieuwsbrieven verstuurd.

Reguliere Activiteiten

De reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden vanaf januari t/m maart en van september t/m december. In verband met de coronaregelgeving konden deze activiteiten niet plaatsvinden vanaf april t/m augustus. Elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers en de activiteiten waren als volgt:

Maandagmiddag:                                     Meisjes van 7-13 jaar, verdeeld in 2 groepen die elk om de week komen waarmee Simone educatieve en creatieve activiteiten doet.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:      Sportactiviteiten onder leiding van Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit een hogere leeftijdsgroep. Alle programma’s werden gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/12, 13/14 en 15/17.

Vrijdagmiddag t/m zondagochtend: Eén keer in de twee of drie weken werd een groep van 14 / 15 kinderen uitgenodigd voor een weekend in het Jeugd Centrum op de boerderij. De leeftijd van zo’n groep is tussen de 10 en 17 jaar. Als groepsleiders worden 2 verantwoordelijke jongeren van de oudste groep aangewezen. Tijdens de weekenden wordt gewerkt aan teambuilding en worden de kinderen eveneens bezig gehouden met dierverzorging en onderhoud van de  groentetuin . Ook is er ruimte voor vrije tijd en gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 15 weekenden en/of dagen, 186 kinderen geweest en sommigen van hen meer dan 1 keer. De kinderen hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen. Tijdens de periode van juli t/m december konden de kinderen slechts voor een dag komen i.v.m. de coronaregelgeving.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en/of Simone.

Bijzondere Activiteiten

In maart werd de voetbalteam van 15-16 jarigen uitgenodigd voor een voetbaltoernooi georganiseerd door Merrifield School.

Tijdens de Lockdown, vanaf april t/m augustus, hebben we 1026 voedselpakketten uitgedeeld aan de meest behoeftigen in de sloppenwijk. Hiervoor ontvingen wij  speciale donaties vanuit Nederland en Zuid-Afrika.

4 December hebben we het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van Father Heart Ministries in Gonubie. Dit jaar hadden we eveneens geen entertainer,enige van de kinderen en jongeren hebben een zanguitvoering gedaan. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s gekeken, gemaakt gedurende het jaar en de winnende voetbalteams ontvingen een medaille. Verder was er een 17 jarige jongen die 7 jaar deel had uitgemaakt van de programma’s die graag iets wilde vertellen. Hij bracht zijn dank uit aan de mooie tijden die hij had beleefd bij JTRM en  drukte iedereen op het hart dankbaar te zijn met de aanwezigheid van JTRM omdat anders die mooie tijden er niet zouden zijn geweest. Hij sloot af met de woorden dat zij allen een ‘vader’ nodig hebben en dat dat werd ervaren door het werk van JTRM. Zijn verhaal gaf Wiebe de gelegenheid om te vertellen hoe hij in de sloppenwijk terecht was gekomen, dat het allemaal het werk van God was en dat tijdens de jaren in de sloppenwijk hij heeft ervaren hoe het leven daar is met alle dagelijkse ongemakken. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het spel bingo en het zingen van enkele liederen/gezangen die de kinderen hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd uitgesproken. Elk kind kreeg een pakketje met presentjes en praktische dingen mee naar huis. Er waren 88 kinderen aanwezig en 3 jong volwassenen.

2020 Algemeen

Over het algemeen is 2020 een goed jaar geweest. Programma’s hebben goed kunnen plaatsvinden met in acht neming van alle beperkingen betreffend de coronacrisis. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en hun leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonomgeving bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw, interieur en terrein. Ook het uitdelen van de voedselpakketten heeft een positieve invloed gehad op de gemeenschap betreffend het werk van JTRM.

 

Ondersteuning van de Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Gonubie ondersteunt ons zoveel mogelijk in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood wat ze al vele jaren doet. Vanuit de Gonubie Baptist Church kwam af en toe ondersteuning. Een mevrouw van deze gemeente maakte voedselpakketjes die wij dan uitdeelden aan families in Mzamom’Hle. Het ging meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 6 maanden. Ook was er een groep dames die al voor het achtste jaar het werk ondersteunen, dit was de eerste jaren soep of fruit en is nu al enkele jaren een maandelijkse financiële donatie. Verder hebben we dit jaar ook voor het eerst gebruik kunnen maken van het gebouw van Father Heart Ministries. Voor de voedselpakketten waren extra donaties ontvangen en eveneens een donatie van 3172 kg etenswaren (‘samp’, bruine bonen en ontbijtpap)

De totale lokale financiele giften waren R 60.104,- (€ 3.267,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Ondersteuning van uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk

Met dankbaarheid wordt terug gekeken naar de geweldige ondersteuning vanuit deze landen wat al zoveel jaren plaatsvindt. Vele nederlandse families ondersteunen het werk financieel. Eén Oostenrijkse familie stuurt al vele jaren een financiële gift en een Duitse leraar organiseert af en toe een actie ter ondersteuning van het werk van JTRM.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Onze dank gaat uit naar ieder persoon en naar God die dit werk mogelijk maken.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Beginsaldo 01/01/2020 € 29.034 KOSTENVERDELING
Inkomsten € 44.746 Reguliere Projecten € 32.753
Totaal € 73.780 Voedselpakketten € 4.160
Communicatie + Administratie € 475
Uitgaven € 38.827 Transport / Vervoer € 1.439
Totaal € 38.827
Eindsaldo 31/12/2020 € 34.977

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)