“Stichting Jesus the Rock Missions”

In maart 2006 hebben Wiebe en Simone van der Heide, samen met een aantal bestuursleden “Stichting Jesus the Rock Missions” opgericht. Zij werken vanuit deze Stichting onder de mensen van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid-Afrika.
Het doel van de Stichting is als volgt: door naastenliefde Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Een plaats te bieden waar kinderen zich door Gods liefde veilig voelen en waar de kinderen door wederzijds vertrouwen de mogelijkheid hebben om relaties op te bouwen.
  • Het verstrekken van de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding.
  • Te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en geestelijke vaardigheden door middel van activiteiten zoals onderwijs, het lezen van boeken, sport en spel, zang en culturele activiteiten.
  • Het bieden van 24-uurs opvang aan diegenen die, al dan niet tijdelijk, geen veilige thuissituatie hebben om te wonen en te leven.
  • Het doen van alles wat verder noodzakelijk zal zijn om het doel te bereiken.

De Stichting ontvangt fondsen door donaties. Hiervoor vertrouwen wij geheel op God. Alle noden worden in gebed aan Hem voorgelegd. Fondswerving wordt niet gedaan door de Stichting of door haar bestuursleden.


Posted in Uncategorized | Comments Off