Jaarverslag 2019

STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS – JAARVERSLAG 2019

De Stichting Jesus the Rock Missions ondersteunt en begeleidt het werk van de familie van der Heide.     ( Wiebe, Simone en hun dochter Lisa) al sinds 2006  in Zuid Afrika in de Township Mzamom’Hle bij Gonobie nabij East London. Het bevindt zich aan de zuid-oost kust van de provincie Eastern Cape in Zuid Afrika.

Het bestuur in Nederland vergaderde 4 keer . Wiebe en Simone zijn on-line met deze vergaderingen verbonden. De veiligheidssituatie in Zuid Afrika is zorgelijk. In de vergadering van november namen we veel tijd voor gebed voor deze situatie. Er werden twee nieuwsbrieven verstuurd in 2019.

Reguliere Activiteiten

De reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden, elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers  en waren als volgt:

Maandagmiddag: Meisjes van 7-13 jaar, gedeeld in 2 groepen die elk om de week komen waarmee Simone educatieve en creatieve activiteiten doet. 

Dinsdag- t/m donderdagmiddag: Sportactiviteiten onder leiding van Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit een hogere leeftijdsgroep. Alle programma’s worden gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/12, 13/14 en 15/17. Voor sommige jongens was het dit jaar moeilijk om regelmatig aanwezig te zijn. Factoren die hierbij een rol spelen is dat de school hen steeds langer bezig houdt en door intimidatie van  leeftijdsgenoten.

Vrijdagmiddag t/m zondagochtend: Eén keer in de twee of drie weken werd een groep van 14 / 15 kinderen uitgenodigd voor een weekend in het Jeugd Centrum op de boerderij. De leeftijd van zo’n groep is tussen de 10 en 17 jaar. Als groepsleiders worden 2 verantwoordelijke jongeren van de oudste groep aangewezen als leiders. Tijdens de weekenden wordt gewerkt aan teambuilding en worden de kinderen eveneens bezig gehouden met dierverzorging en onderhoud van de  groentetuin . Ook is er ruimte voor vrije tijd en gezellige spelletjes. Verder worden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Garrith (een man uit Gonubie) is de meeste weekenden gedurende de eerste maanden van het jaar geweest voor een uur durend progamma waarin hij teambuilding met de jongens deed. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 18 weekenden, 248 kinderen geweest en velen van hen meer dan 1 keer. De meisjes zijn 3 keer geweest, zij slapen 1 nacht.  De kinderen hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen. 

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en Simone. 

Bijzondere Activiteiten

In maart en augustus werd de voetbalteam van 15-16 jarigen uitgenodigd voor een voetbaltoernooi,  georganiseerd door Merrifield School.

22 November hebben we het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. Dit jaar hadden we geen entertainer. De kinderen en jongeren hebben zichzelf vermaakt met hun eigen talenten show, zanguitvoeringen, dansen en dergelijke, werden door hen gedaan waarna een jury prijzen uitdeelde. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s gekeken, gemaakt gedurende het jaar en de winnende voetbalteams ontvingen een medaille. Twee jongeren die als kind in de programma’s zijn geweest en nu als overtuigde volgelingen van Christus een verantwoordelijk leven leiden, hebben een bemoedigende toespraak gehouden. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het zingen van enkele liederen/gezangen die ze hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd uitgesproken. Elk kind kreeg pakketje met presentjes en praktische dingen mee naar huis en voor de Jeugdcentrumleiders en coaches ook nog een aardigheidje. Van de sloppenwijk waren 90 kinderen en 4 jong volwassen aanwezig. Verder 3 personen van Gonubie / Oost Londen, die behulpzaam waren bij verschillende programma’s gedurende het jaar en Henk en Elly Lunshof uit Nederland (Henk is de penningmeester van JTRM).

2019 Algemeen

Over het algemeen is 2019 een goed jaar geweest. Alle programmas hebben goed kunnen plaatsvinden. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en hun leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonomgeving bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw, interieur en terrein.

Ondersteuning van de Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Gonubie ondersteunt ons zoveel mogelijk in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood wat ze al vele jaren doet. Vanuit de Gonubie Baptist Church kwam af en toe ondersteuning. Een mevrouw van deze gemeente maakte voedselpakketjes die wij dan uitdeelden aan families in Mzamom’Hle. Het ging meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 6 maanden. Ook was er een groep dames die al voor het achtste jaar het werk ondersteunen, dit was de eerste jaren soep of fruit en is nu al enkele jaren een maandelijkse financiële donatie. Verder was er een echtpaar van de Gonubie Baptist Church, Garith en Gwynet Griffiths, die tijdens het eerste helft van het jaar elk weekend dat de kinderen bij het jeugdcentrum zijn, een uur kwamen en een programma deden (in Juli verhuisden ze naar Engeland).

De totale lokale financiele giften waren R 58.455,- (€ 3.640,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Bezoek van de Penningmeester

Van 14 tot 28 november was Henk Lunshof, de penningmeester van JTRM en zijn vrouw Elly op bezoek bij Wiebe en Simone om het werk van dichtbij mee temaken. Het bezoek is een fijne tijd geweest waar Henk heeft mogen concluderen dat het werk zijn uitwerking heeft en zijn vrucht mag dragen.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)