Jaarverslag 2021

STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS    JAARVERSLAG 2021

De Stichting Jesus the Rock Missions ondersteunt en begeleidt het werk van de familie van der Heide (Wiebe, Simone en hun dochter Lisa) sinds 2006  in Zuid Afrika in de Township Mzamom’Hle, Gonubie nabij East London, aan de zuidoost kust van de provincie Eastern Cape in Zuid Afrika.

Het Bestuur

Het bestuur  vergaderde 4 keer on-line en 1 keer fysiek in Dedemsvaart waarbij Wiebe en Simone vanuit Zuid-Afrika on-line aanwezig waren.

In september mochten we Arnold Smit verwelkomen als nieuw bestuurslid en in december eveneens Karina Dunnewind. Arnold nam de functie van penningmeester over van vice-voorzitter Auke Bergsma. Auke had de taken van penningmeester op zich genomen na het overlijden van Henk Lunshof op 2 juni 2020. Karina Dunnewind is bestuurslid geworden zonder specifieke funtie.

Op 26 juli is ons bestuurslid, Teun Lagemaat, plotseling overleden. Teun is 9 jaar bestuurslid geweest en was van plan zijn lidmaatschap in september te beëindigen vanwege het bereiken van de 80 jarige leeftijd. Wij zijn Teun en zijn vrouw dankbaar voor hun trouw en betrokkenheid bij het werk van JTRM.

 Er werden dit jaar twee nieuwsbrieven verstuurd.

Reguliere Activiteiten

De wekelijkse reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden met uitzondering van de maand juli in verband met coronaregelgevingen . Elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers en de activiteiten waren als volgt:

Maandagmiddag:                                

Meisjes van 7-13 jaar, verdeeld in 2 groepen die elk om de week komen waarmee Simone educatieve en creatieve activiteiten doet.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:     

Sportactiviteiten onder leiding van Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit een hogere leeftijdsgroep. Alle programma’s werden gevolgd door bijbel lezing en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/12, 13/14 en 15/17.

Weekenden:                                       

In verband met coronaregelgeving bestonden de weekenden bij het jeugd centrum uit slechts dag bezoeken op zaterdagen en aan het eind van het jaar hebben we een weekend gehad met overnachting. Om de week, met uitzondering van schoolvakanties, werd een groep van 14 tot 16 kinderen uitgenodigd. De leeftijd van zo’n groep is tussen de 10 en 17 jaar. Als groepsleiders worden 2 verantwoordelijke jongeren van de oudste groep aangewezen. Op deze dagen werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen bezig gehouden met dierverzorging en onderhoud van de  groentetuin . Ook is er ruimte voor vrije tijd en gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 17 weekenden, 239 kinderen geweest en velen van hen meer dan 1 keer. De kinderen hebben van de dagen genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en/of Simone.

Bijzondere Activiteiten

Er zijn dit jaar geen voetbal wedstrijden gespeeld met teams buiten de sloppenwijk in verband met landelijke coronaregelgevingen.

Tijdens het jaar zijn verschillende gezinnen geholpen met voedselpakketten. Tijdens de laatste maanden van het jaar kwamen 3 kinderen die deel uitmaakten van onze programmas zonder ouders te zitten door sterfte. Deze kinderen werden ondersteund door begeleiding en kregen voedselpakketten totdat andere familieleden de mogelijkheid hadden hen op tenemen. Verder is een gezin geholpen met bouwmaterialen voor een nieuw huisje omdat hun huis was afgebrand door dronkenschap van de buren.

26 November hebben we het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van Father Heart Ministries in Gonubie. Dit jaar hadden we eveneens geen entertainer,enkele kinderen en jongeren hebben een zang- of dans uitvoering gedaan. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s gekeken, gemaakt gedurende het jaar en de winnende voetbalteams van onderlinge wedstrijden ontvingen een medaille. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het spel bingo en het zingen van enkele liederen/gezangen die de kinderen hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd uitgesproken. Elk kind kreeg een pakketje met presentjes en praktische dingen mee naar huis. Er waren 89 kinderen aanwezig en 5 jong volwassenen. Simone kon hierbij niet aanwezig zijn in verband met rugklachten. Lisa (dochter) heeft erg goed meegeholpen en de kinderen gedroegen zich prachtig. Het was een mooie afronding van het jaar.

2021 Algemeen

Over het algemeen is 2021 een goed jaar geweest. Programma’s hebben goed kunnen plaatsvinden met in acht neming van de beperkingen betreffend de coronacrisis. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en hun leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonomgeving bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw, interieur en terrein. De programmas en andere activiteiten hebben een positieve invloed gehad op de gemeenschap van de sloppenwijk Mzamom’Hle.

Ondersteuning van de Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) van Gonubie ondersteunt ons zoveel mogelijk in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouw. Verder hebben we dit jaar voor de tweede keer ook gebruik kunnen maken van het gebouw van Father Heart Ministries. Een mevrouw van de NGK verzorgde eens in de week het brood voor één van de groepen wat ze al vele jaren doet.

De totale lokale financiele giften waren R 42.668,- (€ 2.496,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Ondersteuning van uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk

Met dankbaarheid wordt terug gekeken naar de geweldige ondersteuning vanuit deze landen wat al zoveel jaren plaatsvindt. Vele nederlandse families ondersteunen het werk financieel. Eén Oostenrijkse familie stuurt al vele jaren een financiële gift en een Duitse leraar organiseert af en toe een actie ter ondersteuning van het werk van JTRM.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Onze dank gaat uit naar ieder persoon en naar God die dit werk mogelijk maken.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Beginsaldo 01/01/2021€ 34.186 KOSTENVERDELING 
Inkomsten€ 38.601 Projecten€ 38.496
Totaal€ 72.787 Communicatie / Administratie€  489
   Transport / Vervoer€ 1.588
Uitgaven€ 40.573 
   
Eindsaldo 31/12/2021€ 32.214  Totaal€ 40.573

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)