Jaarverslag 2017

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2017

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/verzorgers.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 4 keer, Wiebe was hierbij aanwezig via Skype.

Er werden dit jaar 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

De reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden, dit jaar waren de 4 groepen groter dan andere jaren, elke groep had tussen de 20 en 25 deelnemers  en waren als volgt:

Maandagmiddag:                                 Meisjes van 7-13 jaar, waarmee Simone educatieve activiteiten heeft gedaan. Simone heeft regelmatig hulp ontvangen van verschillende dames maar vaak deed ze het programma alleen wat behoorlijk uitdagend was.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:      Sportactiviteiten door Wiebe, met assistentie van jongeren van een oudere leeftijdgroep, gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/11, 12/13 en 14/16.

Vrijdagmiddag t/m zondagochtend:Eén keer in de twee of drie weken werd een groep van 14 kinderen uitgenodigd voor een weekend op de boerderij. De leeftijd van zo’n groep was tussen de 8 en 16 jaar met daarvan 1 of 2 ouderen (rond de 20 jaar) als leiders. Eén van hen is Olwethu, een jongen die al 9 jaar bij ons is en eveneens de leider is van de oudste weekelijkse groep, hij levert prachtig werk en de kinderen zien hem als een oudere broer. Tijdens de weekenden werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen bezig gehouden met dierverzorging, groentetuinverzorging. En er was  vrije tijd en ruimte voor gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Garrith (een man uit Gonubie) is de meeste weekenden geweest voor een uur durend progamma waarin hij teambuilding met de jongens doet. Wanneer de meisjes op de boerderij waren kwam zijn vrouw, Gweneth, voor het doen van een programma. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 14 weekenden, 221 kinderen geweest en velen van hen meer dan 1 keer. Ze hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en Simone.

Bijzondere Activiteiten

24 November hebben we, zoals andere jaren, het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. Dit jaar hadden we met de kinderen een talentenshow georganiseerd. Talenten die naar voren kwamen waren o.a. zingen, dansen en het doen van trucjes. De kinderen kregen uitgebreid en lekker te eten. We hebben foto’s bekeken van voorgaande jaren en winnende voetbalteams ontvingen een medaille. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het zingen van het Zuidafrikaans volkslied en de 4 liederen/gezangen die ze hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd uitgesproken. Elk kind kreeg een cadeau mee naar huis bestaande uit snoep- en speelgoed. Er waren 90 kinderen aanwezig, waarvan 3 jongeren van de sloppenwijk als helpers. Twee van de genodigde kinderen konden niet aanwezig zijn door familieomstandigheden.

2017 Algemeen

Over het algemeen is 2017 een goed jaar geweest . Alle programmas hebben goed kunnen plaatsvinden. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en de leideres te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonsituatie bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw en het interieur.

Nieuwe Ontwikkelingen

In de mei/juni is er een elektrische omheining geplaats rondom het erf. Dit werd noodzakelijk geacht i.v.m. de veiligheid van de familie Van der Heide en de kinderen.

Ondersteuning Van De Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen, wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood. Een andere mevrouw zorgde er voor dat wij elke dag fruit hadden voor elk kind. Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt af en toe ondersteuning. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het ging meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 6 maanden. Ook is er een groep dames die al voor het zevende jaar het werk ondersteunen, dit was de eerste jaren eens per week soep en is later veranderd naar fruit en is nu een maandelijkse financiële donatie. Verder is er een echtpaar van de Gonubie Baptist Church, Garith en Gwynet Griffiths, die elk weekend dat de kinderen op de boerderij zijn, een uur komen en een programma doen.

De totale lokale financiele giften waren R 70.855,- (€ 4.827,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Beginsaldo 01/01/2017 € 26.197   KOSTENVERDELING  
Inkomsten € 26.539   Projecten € 27.539
Totaal € 52.736   Communicatie + Administratie € 590
      Overige € 0
Uitgaven € 28.129   Totaal € 28.129
         
Eindsaldo 31/12/2017 € 24.607      

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)