Jaarverslag 2016

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2016

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/verzorgers.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 5 keer, Wiebe was hierbij 4 keer bij aanwezig via Skype. In mei heeft Chris de Ronde zijn functie als penningmeester beëindigd i.v.m. met andere verplichtingen die op zijn weg kwamen. Hij heeft ruim 2 jaar als bestuurslid in de functie van penningmeester gewerkt, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Henk Lunshof, woonende te Assen, heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en als penningmeester, hij heeft deze functie op zich genomen vanaf mei 2016, onze dankbaarheid hiervoor is groot.

Er werden dit jaar 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

De reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden en waren als volgt:

Maandagmiddag:     24 meisjes van 7-13 jaar, waarmee Simone educatieve activiteiten heeft gedaan. Voor 4 jaar hielp Trix (een mevrouw van de lokale NG Kerk) haar altijd maar door werkomstandigheden moest ze hiermee stoppen aan het begin van 2016. Simone heeft toen onregelmatige hulp ontvangen van verschillende dames en soms deed ze het programma alleen wat behoorlijk uitdagend was.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:      Sportactiviteiten door Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit de sloppenwijk, gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/11, 12/13 en 14/16. Elke groep had tussen de 15 en 22 deelnemers.

Vrijdagmiddag t/m zondagochtend: Eén keer in de drie weken werd een groep van 14 kinderen uitgenodigd voor een weekend op de boerderij. De leeftijd van zo’n groep was tussen de 8 en 15 jaar met daarvan 2 ouderen (rond de 20 jaar) als leiders. Tijdens de weekenden werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen bezig gehouden met dierverzorging, groentetuinverzorging en er was  vrije tijd en ruimte voor gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn 147 kinderen geweest voor een weekend en velen van hen meer dan 1 keer. Ze hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en Simone.

Bijzondere Activiteiten

25 November hebben we, zoals andere jaren, het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. Ter vermaak hadden we een clown uitgenodigd die 45 minuten voor lachen en verbazing zorgde. De kinderen kregen uitgebreid en lekker te eten. We hebben foto’s bekeken van voorafgaande jaren en winnende voetbalteams ontvingen een medaille. Elk kind kreeg een cadeau mee naar huis bestaande uit snoep- en speelgoed. Er waren 80 kinderen aanwezig, waarvan 3 jongeren van de sloppenwijk als helpers. Twee van de genodigde kinderen konden niet aanwezig zijn door familieomstandigheden.

2016 Algemeen

Over het algemeen is 2016 een jaar geweest met verschillende uitdagingen. In 2015 kregen we een nieuwe buurman in het hoofdhuis hier op de boerderij. De situatie is n.l. zo dat er 3 woningen op de boerderij zijn en wij huren één daarvan met een stuk grond en gebruik van al de overige grond. De twee andere woningen worden verhuurd met alleen tuin. De buurman in het hoofdhuis heeft het ons niet makkelijk gemaakt en aan het begin van het jaar 2016 werd het alleen maar erger. We hebben veel gebeden en in juni heeft hij de boerderij verlaten, andere mensen kwamen in het huis en nu is de situatie beter. Verder moesten wij in februari één van de leiders laten gaan i.v.m. het overtreden van een belangrijke regel en in augustus nogmaals een andere leider.  Verder werd Wiebe eind augustus ziek, medisch onderzoek  leverde geen verklaringen en na anderhalve week volledige rust kon hij weer aan het werk.

Nieuwe Ontwikkelingen

Sinds september 2014 zijn Wiebe en Simone bezig geweest met een aanvraag voor vaste verblijfsvergunning in Zuid-Afrika. Deze aanvraag werd eerst afgewezen waarna er de mogelijkheid bestond om 2 maal in beroep te gaan. Het eerste beroep werd eveneens afgewezen en in November 2016 werd in het tweede beroep de aanvraag goedgekeurd voor Wiebe en Simone. Van Lisa’s aanvraag is nog niets gehoord.

Nu Wiebe en Simone vaste verblijfsvergunning hebben gekregen kunnen ze onbeperkt doorgaan met de activiteiten in Mzamom’Hle en het Jeugd Cenrum en verdere uitbreidingen zoals goede omheining rondom de gebouwen, een hindernisbaan en groentetuinen.

Ondersteuning Van De Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen, wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood en een andere mevrouw deed dit voor de jongste groep jongens. Verder was er een mevrouw die er voor zorgde dat wij elke week appels hadden voor elk kind. Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt af en toe ondersteuning. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het gaat meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 4 maanden. Ook is er een groep dames die al voor het zevende jaar het werk ondersteunen, dit was de eerste jaren eens per week soep en is later veranderd naar fruit en is nu een maandelijkse financiële donatie. Verder is er een echtpaar van de Gonubie Baptist Church, Garith en Gwynet Griffiths, die elk weekend dat de kinderen op de boerderij zijn, anderhalf uur komen en een programma doen.

De totale lokale financiele giften waren R 41.660,- (€ 2.830,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Beginsaldo 01/01/2016 € 31,366   KOSTENVERDELING  
Inkomsten € 21,745   Projecten € 25,907
Totaal € 53,111   Communicatie + Administratie € 765
      Overige € 545
Uitgaven € 27,217   Totaal € 27,217
         
Eindsaldo 31/12/2016 € 25,894      

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)