Jaarverslag 2015

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2015

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/verzorgers.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 3 keer, Wiebe was hierbij aanwezig via Skype. In juni/juli is Reini van Eck (vice-voorzitter) samen met haar echtgenoot 3 weken bij Wiebe en Simone op bezoek geweest en hebben ze het werk voor de vierde keer van dichtbij kunnen meemaken. Zij waren er bij toen het eerste weekend met de kinderen op de boerderij plaats vond.

Er werden 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

2015 was een goed jaar. Het was vrij rustig in de sloppenwijk. Er hebben daar zich geen heftige gebeurtenissen voorgedaan. Daardoor konden de al onze reguliere programma’s  plaatsvinden zoals andere jaren en zijn deze goed en constant verlopen.

Maandagmiddag:                                 24 meisjes van 7-11 jaar, waarmee Simone samen met Trix Loubser ( van de NG Kerk) educatieve activiteiten heeft gedaan.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:      Sportactiviteiten door Wiebe, met assistentie van oudere jongens uit de sloppenwijk, gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/11, 12/13 en 14/16. Elke groep had tussen de 15 en 22 deelnemers.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe of Simone.

(Tijdens de eerste maanden van het jaar besteedde Wiebe de maandagen, vrijdagen en zaterdagen aan bouwwerkzaamheden en terreinonderhoud. (Hierbij werd hij soms geholpen door deelnemers aan de programma’s)

Bijzondere Activiteiten

27 November hebben we, zoals andere jaren, het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. De kinderen kregen uitgebreid en lekker te eten.         Ter vermaak hadden enkele kinderen of groepen kinderen een optreden van zang en dans voorbereid. Dit werd gepresenteerd als een talenten show en de mooiste uitvoering kreeg dan ook een prijs van  R 100.-. Elk kind kreeg een cadeau bestaande uit snoepgoed en speelgoed. Er waren 83 kinderen aanwezig, waarvan 2 jongeren van de sloppenwijk als helpers. Twee van de genodigde kinderen konden niet aanwezig zijn door familie omstandigheden. Nienke en Johannes, een zus en zwager van Wiebe, bij deze samenkomst aanwezig.

Nieuwe Ontwikkeling

Om toch met weekendopvang te kunnen beginnen, werd het aanvankelijke plan van de bouw voor opvang voor ca. 100 kinderen voorlopig verlaten en werd in 2013 besloten  om een kleinere ruimte aan het bestaande huis aan te bouwen. Gedurende het jaar 2014 is hier aan gewerkt en in 2015 werd de keuken gerealiseerd, een overkapping aan de voorkant van het gebouw geplaatst en een platform voor vier 5000 liter regenwatertonnen gebouwd. In maart werd met de inrichting begonnen, hierbij hebben wij zeer veel assistentie ontvangen van een mevrouw die via de lokale kerk van ons had gehoord. Zij heeft de volgende zaken geregeld: alle lakens, dekbedden, kussens en handdoeken,vloertegels, projector (beamer), boekenkasten en vrolijke stickers op de muren in de slaapkamer en badkamers. Stapelbedden werden besteld vanuit Kaapstad en matrassen lokaal gemaakt naar onze specifieke wensen.

De ruimte werd Jeugdcentrum “Beautiful Promises” genoemd en is geschikt voor 12 kinderen en 2 leiders/helpers (de leiders zijn oudere jeugd die als kind aan onze programma’s mee hebben gedaan). In mei was het hele bouwproject en de inrichting voltooid. We hebben toen de 4 groepen van rond de 15 en 22 kinderen elk voor een zaterdag uitgenodigd, elke groep apart, dit was van mei tot juni. Op deze manier konden alle kinderen zien wat ons het voorgaande anderhalf jaar heeft bezig gehouden. Van 19 t/m 21 juni werd de eerste groep uitgenodigd voor het eerste weekend van weekendzorg. De kinderen werden vrijdagmiddag opgehaald en zondagochtend weer naar huis gebracht. Op zaterdag werd de Zuid Afrikaanse vloot bezocht in East London. We hebben in dit jaar 8 weekenden kunnen houden. Deze weekenden vonden plaats eens in de 2 of 3 weken, afhankelijk van het combineren van persoonlijke/familie bezigheden en schoolvakanties.  Tijdens de weekenden werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen beziggehouden met dierverzorging, groentetuinverzorging, er was  vrije tijd en ruimte voor gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Aan het eind van het jaar zijn 59 kinderen geweest voor een weekend en velen van hen meer dan 1 keer. Ze hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

24 november, net voor het jaarafsluitingsfeest, kwam Wiebe’s zus en haar familie opbezoek voor 3 weken, zij werden ondergebracht in het jeugdcentrum wat goed uitkwam omdat de scholen sloten en daarom ook onze programma’s. Zodoende was het gebouw beschikbaar was voor gasten.

Ondersteuning Van De Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen, wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood en een andere mevrouw deed dit voor de jongste groep jongens. Verder was er een mevrouw (Trix Loubser, hierboven reeds vermeld) die Simone elke maandag heeft geholpen met de meisjes, dit reeds voor het vierde jaar. Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt af en toe ondersteuning. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het gaat meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 4 maanden. Ook is er een groep dames die al voor het zesde jaar eens per week fruit brengt voor de kinderen (dit was de eerste jaren soep maar is later veranderd naar fruit).

Verder zijn er enkele bouwkundigen geweest die ons hebben bijgestaan en geadviseerd tijdens het bouwen. En zoals reeds genoemd de dame die veel heeft gedaan aan de inrichting van het jeugdcentrum. Een bedrijf heeft kosteloos vloertegels geleverd en gelegd in de badkamers van het jeugdcentrum. In December heeft een bedrijf de waterplas waar de kinderen graag zwemmen gedeeltelijk schoongemaakt en hiervoor hebben wij slechts de diesel voor de graafmachine hoeven te betalen.

De totale lokale financiele giften waren R42.000 (€2.800,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions, 2015, bedragen in Euro’s.

Beginsaldo 01-01-2015 40.443 Uitgavenverdeling
Inkomsten 21.644 Algemeen 706
Totaal 62.087 Kinder- en wijkprojecten 23.023
Bouw en inrichting Jeugd C. 7.415
Uitgaven 31.144 Totaal 31.144
Eindsaldo 31-12-2015 30.943

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)