Jaarverslag 2014

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2014

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/zorgverleners.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 3 keer, Wiebe was hierbij aanwezig via Skype.

Er werden 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

Het jaar 2014 is een rustig jaar geweest in de sloppenwijk, er hebben zich geen grote onrustgevende incidenten voorgedaan zoals in voorgaande jaren regelmatig voorkwam. De kinderen waren dan ook over het algemeen rustig. Al onze reguliere programma’s konden plaatsvinden zoals andere jaren en zijn goed en constant verlopen.

Maandagmiddag:                                 20 meisjes van 7-11 jaar, waarmee Simone samen met Trix Loubser (een vrouw van de Kerk) educatieve activiteiten heeft gedaan.

Dinsdag (vm)                                         Simone assisteerde 4 leraressen van de kleuterschool in de sloppenwijk. Dit heeft ze moeten afronden aan het eind van het jaar i.v.m. gezondsheids redenen.

Woensdag- t/m vrijdagmiddag:         Sportactiviteiten door Wiebe, met hulp van tieners uit de sloppenwijk, gevolgd door bijbel lezen en gesprek. De leeftijdgroepen waren als volgt: 8/11, 12/13 en 14/15. Elke groep had tussen de 15 en 20 deelnemers.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe of Simone.

(Wiebe besteedde de maandagen, dinsdagen en zaterdagen aan bouwwerkzaamheden)

Bijzondere Activiteiten

Eind November hebben we, zoals andere jaren, het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. De kinderen hebben een goede maaltijd genuttigd bereid door de Spar. Ter vermaak was er een “goochelaar” uitgenodigd. Elk kind kreeg een cadeau bestaande uit snoepgoed. Andere jaren kregen ze altijd kleding e.d., dat werd dit jaar niet gedaan i.v.m. de kosten van de bouw en gebrek aan tijd, eveneens door het bouwen: Het totaal aantal kinderen die aanwezig waren was 82 waarvan 2 jongeren van de sloppenwijk als helpers. Twee van de genodigde kinderen konden niet aanwezig zijn door familie omstandigheden. Eén van deze 2 was een jongetje van 11 van wie de vader was overleden. Hij is nog door ons bezocht op het platteland waar hij was bij andere familieleden.

Nieuwe Ontwikkeling

Eind 2012 verhuisden Wiebe en Simone naar een boerderij met het doel om daar weekend zorg te beginnen voor de kinderen van de sloppenwijk. De gedachte is om daar een gebouw te bouwen waar 100 kinderen kunnen verblijven. Tijdens het jaar  2013 werd besloten om eerst een kleinere ruimte aan het bestaande huis aan te bouwen waardoor met de opvang van kinderen sneller kan worden begonnen. Gedurende het jaar 2014 is hier veel aan gewerkt. Begin maart hadden Wiebe en Simone samen met jongelui van de sloppenwijk de fundering en de vloer klaar liggen. Vier Broers van Wiebe zijn toen vanuit Nederland gekomen voor 2 weken en een zwager uit Canada voor 1 week en samen hebben ze de buitenmuren gebouwd en het dak geplaatst. Hierna is Wiebe 3 dagen per week met de bouwwerkzaamheden doorgegaan. De ramen plaatsen, het stucadoorwerk en de vloerafwerking werd uitbesteed. De meeste zaterdagen kwam Dhr. Jannie Loubser, een bekende van de locale kerk, meehelpen op vrijwillige basis. Bij het aansluiten van de electriciteit heeft een elektricien geholpen en een certificaat van goedkeuring van de elektriciteit is verkregen. Een bouwkundig constructeur heeft gedurende het bouw proces  adviezen gegeven. Aan het eind van het jaar waren de werkzaamheden zover dat de keuken nog moest worden gedaan, een overkapping aan de voorkant van het gebouw en een platform voor 3 watertanks moeten nog worden gebouwd. De ruimte zal geschikt zijn voor 12 kinderen per weekend en kan later, wanneer het grotere gebouw er is, worden omgezet als gasten/vrijwilligersverblijf.

Tijdens het hele bouwproces hebben we ervaren dat wanneer de kosten hoog waren er ook genoeg financiën binnen kwamen om deze uitgaven te kunnen maken. Doordat de meeste werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd, zijn de kosten aanzienlijk lager dan de schatting van € 45.000,-.

Tijdens dit jaar is de aanvraag van Stichting Jesus the Rock Missions, als een voor belasting aftrekbare organisatie bij de Zuidafrikaanse belastingdienst goedgekeurd. Dit houdt in dat, net zoals in Nederland, ook in Zuid-Afrika donaties aan Stichting Jesus the Rock Missions voor de donateur van de belasting aftrekbaar zijn. In Zuid-Afrika genoemd PBO (Public Benefit Organisation).

ONDERSTEUNING VAN DE GONUBIE / OOST LONDEN SAMENLEVING

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen, wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood en een andere mevrouw deed dit voor de jongste groep jongens. Verder was er een andere mevrouw (Trix Loubser, hierboven reeds vermeld) die Simone elke maandag heeft geholpen met de meisjes, dit reeds voor het derde jaar. Haar echtgenoot, dhr. Jannie Loubser heeft de meeste zaterdagen geholpen met de bouwwerkzaamheden.

Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt af en toe ondersteuning. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het gaat meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 3 maanden. Ook is er een groep dames die al voor het vijfde jaar eens per week fruit brengt voor de kinderen (dit was de eerste jaren soep maar is later veranderd naar fruit).

Verder zijn er enkele bouwdeskundigen geweest die ons hebben bijgestaan en geadviseerd tijdens het bouwen.

CONCLUSIE

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen ons, de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions, 2014, bedragen in Euro’s.

Biginsaldo 01-01-2014 41.181 Uitgavenverdeling
Inkomsten 31.884 Algemeen 1.722
Totaal 73.066 Kinder- en wijkprojecten 18.835
Bouwen van Jeugdcentrum 12.066
Uitgaven 32.623 Totaal 32.623
Eindsaldo 31-12-2014 40.443

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)