Jaarverslag 2013

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2013

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/zorgverleners.

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 4 keer, Wiebe was hierbij aanwezig via Skype. In juni is Reini van Eck (vice-voorzitter) samen met haar echtgenoot 3 weken bij Wiebe en Simone op bezoek geweest en hebben ze het werk voor de derde keer van dichtbij kunnen meemaken.

Er werden 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

Het jaar 2013 heeft ook weer onrustig periodes gekend in de sloppenwijk. Twee gevallen die grote invloed hebben gehad was lokale politieke onrust waarbij gebouwen in brand gestoken werden en ontvoeringsgeruchten waarbij kinderen het doelwit zouden zijn. De kinderen waren tijdens deze incidenten onrustig. Al onze reguliere programma’s konden plaatsvinden zoals andere jaren en zijn goed en constant verlopen.

Maandagmiddag:                                 20 meisjes van 7-11 jaar waarmee Simone samen met Trix Loubser(een vrouw van de Kerk) educatieve activiteiten heeft gedaan.

Dinsdag en donderdag (am)               Simone assisteerde 4 leraressen van de kleuterschool in de sloppenwijk.

Dinsdag t/m Vrijdagmiddag:               Sportactiviteiten door Wiebe, met hulp van tieners uit de sloppenwijk, gevolgd door bijbel lezen en gesprek. De leeftijdgroepen waren als volgt: 8/9, 10/11, 12/13 en 14/15. Elke groep had tussen de 15 en 20 deelnemers.

Zaterdag:                                               Wiebe hielp een groep jongens die te oud waren geworden voor de reguliere groepen om het mogelijk te maken om competitie wedstrijden te spelen in Oost London. Hiervoor werd de registratie verzorgd en het transport. Dit vond plaats van april t/m oktober.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe of Simone.

Bijzondere Activiteiten

Simone heeft de meisjes op een zaterdag uitgenomen naar een film in Oost Londen.

Voor de jongens hebben we af en toe een voetbalwedstrijd kunnen organiseren met andere teams in de buurt.

Eind November hebben we zoals andere jaren het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit jaar niet alle groepen in één keer zoals andere jaren maar eerst de meisjes samen met de 8/9 jarige jongens en de volgende dag de 3 oudste groepen jongens. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. De kinderen hebben een goede maaltijd genuttigd bereidt bij de Spar. Ter vermaak had Simone allerlei spelletjes voorbereid die met de kinderen werden gedaan. Sommige kinderen hebben een opvoering gedaan van een lied. Elk kind kreeg een cadeau bestaande uit: T-shirt, kortebroek en snoepgoed, washandje en zeep. Het totaal aantal kinderen van beide middagen was 87 waarvan 3 jongeren van de sloppenwijk als helpers.

Nieuwe Ontwikkeling

Eind 2012 verhuisden Wiebe en Simone naar een boerderij met het doel om daar weekend zorg te beginnen voor de kinderen van de sloppenwijk. Er moest veel opgeruimd worden rondom het huis. Hierna is er begonnen met de voorbereiding van het bouwen van een gebouw waar 100 kinderen zouden kunnen verblijven. Een bouwtekening werd gemaakt en een locatie bepaalt. Omdat het huis met aanliggend grond op een helling ligt moest er veel graafwerk worden verricht om een vlakte te creëren (bouwplaat) waarop gebouwd kan worden. In juli was deze bouwplaat voltooid. Eveneens besloten we om een kleinere ruimte aan het bestaande huis aan te bouwen waar met de opvang van kinderen snel kan worden begonnen. Aan het eind van het jaar hebben we hiermee een start gemaakt.  Dit gebouw kan later, wanneer het grotere gebouw er is, worden omgezet als gasten/vrijwilligersverblijf. Een soort gelijk verblijf zal dus niet worden toegevoegd aan het grote gebouw zoals eerst in de planning was. Aan het eind van 2013 waren de Nederlandse staturen van de Stichting vertaald naar Engels voor registratie wat in het volgende jaar zal moeten plaatsvinden. Verder is er begonnen met het graven van de fundering van het kleinere gebouw aan het bestaande huis.

ONDERSTEUNING VAN DE GONUBIE / OOST LONDEN SAMENLEVING

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen de Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een vrouw uit deze gemeente organiseerde voor 2 groepen het brood voor de kinderen. Verder was er een andere vrouw (Trix Loubser, hierboven reeds vermeld) die Simone elke maandag heeft geholpen met de meisjes.

Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt af en toe ondersteuning. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het gaat meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 3 maanden. Ook is er een groep dames die al 4 jaar lang eens per week fruit brengt voor de kinderen (dit was de eerste jaren soep maar is later veranderd naar fruit).

Verder zijn er enkele bouwdeskundigen die ons hebben bijgestaan en geadviseerd tijdens het aanleggen van de bouwplaat voor het grote kinderverblijf.

CONCLUSIE

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen ons, de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het geeft hen hoop en laat hen iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions, 2013, bedragen in Euro’s.

Beginsaldo 01-01-2013 39.338   Uitgaven verdeling  
Inkomsten 28.039   Algemeen 5.320
Totaal 67.377   Kinder- en wijkprojecten 18.563
      Bouwen van garage/opslagruimte 781
      Aanleggen bouwplaat kinderverblijf 2.198
Uitgaven 26.862   Totaal 26.862
Eindsaldo 31-12-2013 40.515      

 

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)