Jaarverslag 2012

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                              –               JAARVERSLAG 2012

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/zorgverleners

Het Bestuur

In het bestuur van de Stichting heeft de eerste verandering plaats gevonden. Evert van den Brink, die secretaris is geweest sinds de oprichting van de Stichting in 2006, heeft afscheid genomen i.v.m. andere verplichtingen. Henk Brons en Teun Lagemaat zijn hierop nieuwe bestuursleden geworden. Henk werd de nieuwe secretaris.

Het bestuur vergaderde 4 keer, Wiebe was hierbij 3 keer aanwezig via Skype. Op de vergadering van 4 juli waren Wiebe en Simone in Nederland. Tijdens deze vergadering vond het aftreden van Evert plaats en het aantreden van Henk en Teun, de echtgenoten/echtgenotes waren hierbij aanwezig.

Er werden 2 nieuwsbrieven verspreid.

Reguliere activiteiten

Het jaar 2012 is een onrustig jaar geweest in de sloppenwijk. Onrust werd vooral veroorzaakt door criminaliteit. De kinderen waren hierdoor ook vaak onrustig. Al onze reguliere programma’s konden plaatsvinden zoals andere jaren en zijn goed en constant verlopen.

Maandagmiddag:                                 20 meisjes van 7-11 jaar waarmee Simone samen met Trix Loubser(een vrouw van de Kerk) educatieve activiteiten heeft gedaan.

Dinsdag en donderdag (am)               Simone assisteerde 4 leraressen van de kleuterschool in de sloppenwijk.

Dinsdag t/m Vrijdagmiddag:               Sportactiviteiten door Wiebe, met hulp van tieners uit de sloppenwijk, gevolgd door bijbel lezen en gesprek. De leeftijdgroepen waren als volgt: 8/9, 10/11, 12/13 en 14/15. Elke groep had tussen de 15 en 20 deelnemers.

Zaterdag:                                               Wiebe hielp een groep jongens die te oud waren geworden voor de reguliere groepen om het mogelijk te maken om competitie wedstrijden te spelen in Oost London. Hiervoor werd de registratie verzorgd en het transport. Dit vond plaats van april t/m oktober.

Simone heeft een aantal jaren een zogenaamd straat-school-project gedaan maar is hier mee gestopt in verband met een onveilig gevoel wat ze ervoer.

Bijzondere Activiteiten

In april kwamen we in contact met een jongetje dat meestal voor zijn huisje zat. Hij bleek MDR-TB te hebben. Samen  met zijn ouders hebben we hem via onze huisdokter laten opnemen in het overheidsziekenhuis waar hij is behandeld tot het eind van het jaar. In april kon hij zich slechts voortbewegen op 2 handen en 1 been. In December liep hij het ziekenhuis uit. Elke week bezochten we hem.

Simone is in November met de meisjes naar het Transport Museum geweest.

Voor de jongens hebben we af en toe een wedstrijd kunnen organiseren met scholen in de buurt. De 8/9 jarigen had zo eens een wedstrijd waarna de ouders van de kinderen van schoolteam ons geld gaven om met de jongens uit eten te gaan. We hadden zoveel geld gekregen dat zij allen een volledige maaltijd kon krijgen bij de KFC en alle andere groepen kinderen een “chickenburger”.

Van 14-16 september heeft de 14/15 jarigen een kampweekend gehad bij het christelijk kampterrein Lekkeroord. De jongens genoten van de teambuilding activiteiten, het eten, slapen alleen in een bed, de bijbelstudies en het kamplied, “There’s not a friend like the lowly Jesus” (Daar geen vriend zoals de nederige Jezus), een oud gezang wat op Jezus wijst in de moeiten van elke dag.

Op 22 November hebben we zoals andere jaren het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie. De kinderen hebben een goede maaltijd genuttigd bereidt bij de Spar. Gary Rusch heeft de kinderen vermaakt met een goocheltrucen show. Sommige kinderen hebben zelf een opvoering gedaan van een lied. Elk kind kreeg een cadeau bestaande uit: T-shirt, kortebroek en snoepgoed. Er waren 94 kinderen en 5 jongeren van de sloppenwijk als helpers.

Nieuwe Ontwikkeling

In Oktober werd ons een gedeelte van een boerderij aangeboden. Het ging om ongeveer 2 hectare met woonhuis. De afstand van het huis naar de sloppenwijk Mzamom’Hle is ongeveer 10 km. Een huurovereenkomst werd afgesloten voor een periode van 99 jaar. Een voorwaarde was dat er mag worden gebouwd voor het werk van de Stichting. Eind November verhuisden Wiebe en Simone van hun onderkomen in Gonubie naar deze nieuwe locatie.

ONDERSTEUNING VAN DE GONUBIE SAMENLEVING

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen wanneer mogelijk. Er is een goede verstandhouding tussen de Gemeente en Stichting Jesus The Rock Missions. Een vrouw uit deze gemeente is begonnen met het verzorgen van het brood voor de meisjes groep op de maandag. Verder was er een andere vrouw die Simone regelmatig heeft geholpen met deze groep.

Ook vanuit de Gonubie Baptist Church komt regelmatige ondersteuning. De financiële ondersteuning, die sinds 2007 plaatsvond is gestopt in juni. Een vrouw van deze gemeente maakt voedselpakketjes die wij dan uitdelen aan families in Mzamom’Hle. Het gaat meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de maand. Ook is er een groep dames die al 3 jaar lang, eens per week soep maakte voor de kinderen, elke week op een andere dag, zodat alle kinderen af en toe soep bij het brood hadden. Dit is begin 2012 van soep naar fruit veranderd.

CONCLUSIE

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen ons, de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het geeft hen hoop en laat hen iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

    financieel overzicht Jesus The Rock Missions 2012in euro´s    
                 
saldo 01-01-2012 28.575   uitgaven        
inkomsten 37.415   algemene kosten     5.773
totaal   65.990   kosten projecten voor de kinderen 18.857
uitgaven   24.630        
saldo  31-12 2012 41.360   totaal uitgaven     24.630

[:en]available only in Dutch

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)